Vážení obchodní priatelia,
dovoľte mi, aby som Vám touto cestou predstavil moju firmu a informoval Vás o službách, ktoré moja firma poskytuje.

Firma Marián Žoldák - ZMP bola založená a registrovaná v roku 1992. Predmetom podnikania je poskytovanie montážnych a zváračských prác. V roku 1995 bolo oprávnenie rozšírené o poskytovanie na montáž, opravu a rekonštrukcie stabilných tlakových zariadení do prevádzkového pretlaku 2,5 MPa. V roku 2004 naša firma získala Certifikát Systému Manažérstva to znamená, že nami vykonávané činnosti sú v súlade s požiadavkami normy pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Hlavnou náplňou našej činnosti sú dodávky všeobecných montážnych prác - montáž potrubných rozvodov, technologických zariadení a oceľových konštrukcií. Zameriavame na montáže a dodávky potrubných rozvodov (materiál tr. 17, materiál PVDF od firmy Georg Fisher) pre rozvody médií vo farmaceutickom, potravinárskom a chemickom priemysle.

Podľa potreby zákazníkov montujeme a dodávame tiež potrubné systémy aj z iných materiálov ako je - meď (pre rozvod technických plynov, ústredné kúrenie), oceľ tr. 11 (pre potrubné rozvody vykurovacích a chladiacich systémov YORK), materiál PPE (inštalačné práce na pitnú vodu, teplú úžitkovú vodu). Používame špeciálnu technológiu (zváranie bez prídavného a s prídavným materiálom v argónovej atmosfére), pre ktorú máme vyškolených zváračov a kvalifikovaných potrubárov s dlhoročnou praxou. Pre prípravu a zváranie materiálov máme tiež prislúchajúce technické prostriedky – zvárací prístroj Ditron, zváračku Georg Fischer Suvi 400, ohýbačku Georg Fisher RBM, rezací stroj Georg Fisher RA4 na delenie a rezanie potrubia, elektrický závitorez Ridgid 690, odstredivú zváračku Georg Fischer, zváračku Georg Fischer IR 63 Plus pre materiál PVDF a zváracie prístroje Kempi-Kempoting AC/DC 250.

V prípade Vášho záujmu prosím o vyzvanie na osobnú návštevu v našej firme.


Marián Žoldák, konateľ