ZMP, s.r.o.

Dolné Záhumnie 58/1
013 41 Dolný Hričov
Slovenská republika

tel.: 041 5003 521
041 5003 522
fax: 041 5572 279
e-mail: zmp@zmp.sk

Marián Žoldák - konateľ

mobil: 0903 250 193
e-mail: marian.zoldak@zmp.sk

Jaroslav Žoldák

mobil: 0903 557 575
e-mail: jaroslav.zoldak@zmp.sk