Dotazník
Certifikát
Fotogaléria


Dotazník

Pre získanie Certifikátu Systému Manažérstva sme vytvorili dotazník, ktorý hodnotil úroveň nami poskytovaných služieb (kvalita a kompletnosť služieb, dodržaný termín ukončenia prác, dodržanie stanovenej ceny, prístup a úroveň zručností našich pracovníkov). Tento dotazník bol zaslaný nasledovným firmám:

Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin Dotazník - Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin
Biotika a.s., Slovenská Ľupča Dotazník - Biotika a.s., Slovenská Ľupča
ON Semiconductor Slovakia a.s., Piešťany Dotazník - ON Semiconductor Slovakia a.s., Piešťany
Ryba Žilina spol. s r.o., Žilina Dotazník - Ryba Žilina spol. s r.o., Žilina

Certifikát


Certifikát Systému Manažérstva je platný pre nasledujúci rozsah služieb: Montáž potrubných rozvodov, technologických zariadení a oceľových konštrukcií. Montáž, oprava a údržba tlakových zariadení do 2,5 MPa. Vodoinštalatérske a kurenárske práce. Zámočnícke práce.

Certifikát Systému Manažérstva

Oprávnenie na činnosť: Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení.

Oprávnenie

Osvedčenie na činnosť: Pracovník na opravy tlakových zariadení.

Osvedčenie

Fotogaléria


Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin

Vyvíjač pary Výmena starého rozdeľovača aj zberača chladiacej vody za nerezový Výmena starého rozdeľovača aj zberača chladiacej vody za nerezový Výmena starého rozdeľovača aj zberača chladiacej vody za nerezový Výmena starého rozdeľovača aj zberača chladiacej vody za nerezový Rozdeľovač ústredného kúrenia v strojovni vzduchotechniky Zásobník demi vody a výtlačné čerpadlá do jednotlivých výrobných úsekov Potrubné dopojenie k zbernej nádobe chladiacej vodyBiotika a.s., Slovenská Ľupča

Odstredivka BHS Očkovací tank č. 04 Nerezové potrubné rozvody na prevádzke P3C Nerezové potrubné rozvody na prevádzke P3C Nerezové potrubné rozvody na prevádzke P3C Nerezové potrubné rozvody na prevádzke P3C Nerezové potrubné rozvody na prevádzke P3CON Semiconductor Slovakia a.s., Piešťany

Potrubné rozvody chladiacej vody z materiálu PE Potrubné rozvody chladiacej vody z materiálu PE Potrubné rozvody chladiacej vody z materiálu PE Potrubné rozvody chladiacej vody z materiálu PE Potrubné rozvody chladiacej vody z materiálu PE Potrubné rozvody chladiacej vody z materiálu PEMontáž potrubných rozvodov z materiálu tr. 11 a PE GEBERIT

Dažďová kanalizácia GEBERIT Dažďová kanalizácia GEBERIT Dažďová kanalizácia GEBERIT Dažďová kanalizácia GEBERIT Dažďová kanalizácia GEBERIT Montáž zdravotechniky Montáž zdravotechniky Montáž regulačných uzlov Montáž regulačných uzlovVýroba lešteného a brúseného zábradlia

Schodiskové zábradlie Schodiskové zábradlie Schodiskové zábradlie Schodiskové zábradlie Balkónové zábradlie Zábradlie na francúzske okná